sähköposti:
puhelin:

Emma Hakala on Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija. Hänen tutkimuksensa keskittyy ympäristöturvallisuuteen ja ilmastonmuutoksen geopolitiikkaan, kuten kansainvälisten toimijoiden rooliin ympäristöturvallisuuden käytäntöjen rakentajina. Hän johtaa syksyllä 2023 alkavaa ”Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus” sekä konfliktianalyysiä käsittelevää osaa “Water Cooperation and Peace – Finnish Water Way” -projektissa, jota UPI toteuttaa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyökumppanina.

Hakala valmistui valtiotieteiden tohtoriksi poliittisesta historiasta Helsingin yliopistosta vuonna 2019. Hänen väitöskirjansa keskittyi ympäristön turvaamiseen ja kansainvälisten järjestöjen rooliin konfliktin jälkeisellä Länsi-Balkanilla. Hakala on aiemmin suorittanut poliittisen historian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän toimii lisäksi tutkijatohtorina Helsingin yliopiston “Toxic Crimes: Legal Activism against Wartime Environmental Destruction” -projektissa ja on monitieteisen BIOS-tutkimusyksikön jäsen.

Asiantuntemus

Ilmastoturvallisuus, ympäristöturvallisuus, Länsi-Balkan, konfliktienjälkeinen yhteistyö

Tutkinnot

Valtiotieteiden tohtori (Poliittinen historia), Helsingin yliopisto, 2018
VTM, MMK

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi (työkielet), ranska, saksa, serbia (passiivinen)

Projektit

Yhteensopivat infrastruktuurit ja instituutiot resilientille ja oikeudenmukaiselle vihreälle sähköistymiselle
Ilmastonmuutoksen politiikka
Suomi ja ilmastoturvallisuus keskinäisriippuvaisessa maailmassa
Nordic Security of Supply in the Age of Disruption
Vesiyhteistyö ja rauha – Finnish Water Way
Energiasiirtymän globaali politiikka
Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus


Latest FIIA Publications

Asiantuntemus

Ilmastoturvallisuus, ympäristöturvallisuus, Länsi-Balkan, konfliktienjälkeinen yhteistyö

Tutkinnot

Valtiotieteiden tohtori (Poliittinen historia), Helsingin yliopisto, 2018
VTM, MMK

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi (työkielet), ranska, saksa, serbia (passiivinen)

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Hakala, Emma (2023). Venäjän hyökkäyssota ja ympäristö keskinäisriippuvuuksien maailmassa. Humanisti:18-20.

Hakala, Emma & Van der Vet, Freek (2022). Ukrainan sodan ympäristötuhot uhkaavat jättää pitkän jäljen. Kehityslehti, 23.5.

Hakala, Emma & Räisänen, Helmi (2022). Tarjoaako kokonaisturvallisuus keinot ympäristömuutokseen varautumiseen. Politiikasta, 29.3.

Hakala, Emma; Järvensivu, Paavo; Lummaa, Karoliina; Majava, Antti; Toivanen, Tero; Vadén, Tere & Eronen, Jussi T. (2019). Ilmastokriisiin sopeutuminen on kansanterveydellinen kysymys. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 56:341-345.

Vastapuu, Leena; Mattlin, Mikael; Hakala, Emma & Pellikka, Petri (2019). Afrikan megatrendit. Ministry for Foreign Affairs of Finland.

Vastapuu, Leena; Mattlin, Mikael; Hakala, Emma & Pellikka, Petri (2019). Megatrends in Africa. Ministry for Foreign Affairs of Finland.

Hakala, Emma; Hakola, Iina & Laakso, Jenni (2018). Kenen historia? Historians without Borders in Finland.

Hakala, Emma (2018). Demokratisoituminen ja ympäristöpolitiikka. Teoksessa Miklossy, Katalin; Nikula, Jouko (toim.): Demokratian karikot. Helsinki: Gaudeamus. 177-190.

Hakala, Emma & Suominen, Riikka (2018). Ilmastouhkat nousevat turvallisuuden ytimeen. Kanava, 46 (5):6-10.

Hakala, Emma & Järvinen, Jouni (2014). From the grassroots to the region: Civil society as an opportunity for regional cooperation on environment in the Western Balkans. Review of International Affairs, 65 (1155-1156).

Järvinen, Jouni & Hakala, Emma (toim.) (2012). Energy security and environment in the Western Balkans. Helsinki: Aleksanteri Institute.

Järvinen, Jouni & Hakala, Emma (2012). Environmental security research. Teoksessa Järvinen, Jouni; Hakala, Emma (toim.): Energy security and environment in the Western Balkans. Helsinki: Aleksanteri Institute. 7-13.

Järvinen, Jouni & Hakala, Emma (2012). (In)secure environment in the Western Balkans. Teoksessa Järvinen, Jouni; Hakala, Emma (toim.): Energy security and environment in the Western Balkans. Helsinki: Aleksanteri Institute. 14-53.

Hakala, Emma (2012). Securitisation of environment in the Western Balkans: The role of international organisations in regional co-operation. Teoksessa Järvinen, Jouni; Hakala, Emma (toim.): Energy security and environment in the Western Balkans. Helsinki: Aleksanteri Institute. 112-131.

Hakala, Emma (2012). Workshop: Environmentální dějiny visegrádských zemí. Soudobé dějiny, XIX (1).