Suomalaiset kansanedustajat tukevat nykyistä turvallisuus- ja puolustuspoliittista linjaa. Etenkin yhteistyö Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa saa erittäin vahvaa kannatusta, samoin kuin nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän säilyttäminen. Vaikka julkista keskustelua leimaa polarisoituminen ja hallitus–oppositio-asetelma, ei vastaavaa ilmiötä näy ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Käsitykset ilmastonmuutoksen ja poliittisten ääriliikkeiden uhasta muodostavat poikkeuksen. 

Kansanedustajien näkemykset turvallisuuspolitiikan keskeisistä kysymyksistä ovat pitkälti samansuuntaisia kuin kansalaisten. Esimerkiksi Suomen Nato-jäsenyydestä kansa ja sen edustajat eduskunnassa ovat lähes täysin samaa mieltä.

Viisi ilmiötä huolestuttaa yli kahdeksaa kymmenestä vastanneesta kansanedustajasta joko paljon tai jonkin verran: maailman pakolaistilanne, tietoverkkoihin kohdistuvat uhkat, kansainvälinen terrorismi, Lähi-idän tilanne ja Venäjän kehitys.