Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö Suomen, Ruotsin ja USA: n välillä – sekä kahden että kolmen kesken – on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Yhteistyö on syventynyt kaikilla tasoilla strategisesta dialogista operatiivisiin harjoituksiin ja taktiseen koulutukseen.

Kolmenvälisen yhteistyön virallistamisella on turvallisuuspoliittinen merkitys sen lisäksi, että se tuottaa hallinnollista, käytännöllistä ja sotilaallista lisäarvoa.

Kolmenvälinen yhteistyö voi edetä harppauksin tulevien vuosien aikana, mikäli se lisää kaikkien kolmen maan turvallisuutta ja edistää niiden alueellisia intressejä.

Tähän saakka Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen sisäpolitiikka ei ole merkittävästi vaikuttanut yhteistyöhön muutoin kuin tukemalla sitä. Sisäpoliittisista syistä johtuen maat kuitenkin viestivät yhteistyön merkityksestä eri tavoin.