Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa 2015 EU:n uuden ulkopoliittisen strategian luomisesta. Ulkopoliittisten tavoitteiden ja keinojen määrittely koskien niin unionin lähialueita kuin muuta maailmaa on tärkeä tehtävä. Strategian onnistuminen riippuu jäsenmaiden valmiudesta tehdä tarvittavia poliittisia valintoja.

Niklas Helwig
Johtava tutkija – Euroopan strateginen autonomia; Vanhempi tutkija – Euroopan unioni -tutkimusohjelma