EU:n ja Naton välistä suhdetta ovat perinteisesti värittäneet epämääräisyys ja keskinäinen kilpailu mutta myös toistuvat yritykset lisätä niiden välistä koordinaatiota ja yhteistyötä.

EU:lla ja Natolla on ollut keskeinen ja toisiaan täydentävä rooli Venäjän hyökkäyssotaan vastaamisessa. Tässä yhteydessä molemmat ovat hyödyntäneet omia vahvuuksiaan.

On myös monia alueita, joilla EU:n ja Naton toimet limittyvät ja joilla läheisempi yhteistyö olisi tarpeen. Toistaiseksi yhteistyö on kuitenkin edennyt pienen askelin.

Ihannetapauksessa EU ja Nato kykenisivät strategisempaan yhteistyöhön, joka palvelisi Euroopan sotilaallisten suorituskykyjen kehittämistä, vahvistaisi EU:n ja Naton jäsenehdokkaiden ja kumppanien turvallisuutta ja puolustuskykyä sekä tukisi sotilaallista kriisinhallintaa.

Virallinen suhde EU:n ja Naton välillä tulee jatkossakin olemaan mutkikas. Sen ongelmakohtia on kuitenkin mahdollista kiertää esimerkiksi vahvistamalla EU- ja Nato-asioiden koordinaatiota jäsenvaltioiden pääkaupungeissa.

Vanhempi tutkija