EU:n ja Turkin välinen pakolaissopimus on esitetty todisteena unionin kyvystä toimia päättäväisesti jäsenmaiden etujen puolustamiseksi. On kuitenkin todennäköistä, että sisäisen yhtenäisyyden turvaaminen heikentää EU:n käytössä olevia ulko­poliittisia työkaluja ja vaikeuttaa uudistusten aikaansaamista Turkissa.

Vanhempi tutkija