sähköposti:
puhelin:
matkapuhelin:
Social:

Toni Alaranta (VTT) on vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa. Ennen aloittamistaan nykyisessä työtehtävässään keväällä 2014 Alaranta suoritti post-doc-opintojaan Ankarassa (Middle East Technical University) sekä Tallinnan yliopistossa vuosina 2012–2014. Hänen erikoisalaansa kuuluvat Turkin sisä -ja ulkopolitiikka, erityisesti suhteet EU:hun, Yhdysvaltoihin ja Venäjään, kurdikysymys kansainvälisessä politiikassa, Lähi-idän kansainväliset suhteet, Euroopan ja Lähi-idän suhteet, Kyproksen kysymys, strategiset kulttuurit, ja poliittinen islam. Alarannan tuorein vertaisarvioitu monografia on Turkey’s Foreign Policy Narratives: Implications of Global Power Shifts (Springer, 2022). Aikaisempia tutkimuksia ovat esimerkiksi National and State Identity in Turkey: The Transformation of the Republic’s Status in the International System (Rowman & Littlefield, 2015) ja Contemporary Kemalism: From Universal Secular-humanism to Extreme Turkish Nationalism (Routledge, 2014).

Alaranta on myös kirjoittanut ensimmäisen suomenkielisen yleisesityksen Turkin tasavallan poliittisesta historiasta, nimellä Turkin historia: Atatürkista Erdoğaniin (Gaudeamus, 2019), sekä toimittanut yhdessä Wolfgang Mühlbergerin kanssa poliittisten narratiivien käyttöä Lähi-idän kansainvälisessä politiikassa analysoivan teoksen Political Narratives in the Middle East and North Africa: Perceptions of Instability and Conceptions of Order (Springer, 2020). 

Alaranta väitteli Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2012 (‘The Enlightenment Idea of History as a Legitimation of Kemalism in Turkey’). Tohtoriopintonsa hän suoritti vuosina 2009–2012 Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tohtorikoulutettavana. Filosofian lisensiaatiksi hän valmistui Turun yliopistosta vuonna 2008, ja tätä ennen Filosofian maisteriksi niin ikään Turun yliopistosta vuonna 2005.             

Asiantuntemus

Turkin sisä -ja ulkopolitiikka, erityisesti suhteet EU:hun, Yhdysvaltoihin ja Venäjään; kurdikysymys kansainvälisessä politiikassa; Lähi-idän kansainväliset suhteet; Euroopan ja Lähi-idän suhteet; Kyproksen kysymys; strategiset kulttuurit; poliittinen islam

Tutkinnot

Valtiotieteiden tohtori (VTT), Helsingin yliopisto, 17.1.2012

Pääaine: poliittinen historia

Filosofian lisensiaatti (FL), Turun yliopisto, 12.8.2008

Pääaine: yleinen historia

Filosofian maisteri (FM), Turun yliopisto, 9.6.2005

Pääaine: yleinen historia

Kielitaito

Suomi, englanti, turkki


Latest FIIA Publications

Asiantuntemus

Turkin sisä -ja ulkopolitiikka, erityisesti suhteet EU:hun, Yhdysvaltoihin ja Venäjään; kurdikysymys kansainvälisessä politiikassa; Lähi-idän kansainväliset suhteet; Euroopan ja Lähi-idän suhteet; Kyproksen kysymys; strategiset kulttuurit; poliittinen islam

Työkokemus

Senior Research Fellow, the Finnish Institute of International Affairs, April 2014 –
Research Fellow (post-doc), Tallinn University, Estonia, August 2013 – March 2014.
Research Fellow (post-doc), Middle East Technical University, Ankara, Turkey, September 2012 – June 2013
Doctoral student, MEUDOS doctoral school, Network for European Studies, University of Helsinki, Finland, September 2009 – December 2011

Yliopisto-opetus

Lecture series ”90 Years of the Republic of Turkey”, Tallinn University, Spring semester 2014.
Intensive course ”The 90 Years of the Republic of Turkey,” co-organizer and lecturer, The Finnish Institute in the Middle East (FIME), Istanbul, 2.11.–10.11.2013
Master’s Degree Programme in European Studies (MES)/ European Studies workshop – essay workshop tutoring, University of Helsinki, autumn semester 2011
Master’s Degree Programme in European Studies (MES)/ European Studies workshop – essay workshop tutoring, University of Helsinki, autumn semester 2010
Lecture in series University of Helsinki Studies Europe: ”The Europeanization of Turkey as a Political Project” (Together with Pia Alilonttinen), University of Helsinki, 21.10.2010
Lectures on the ”Core Issues in the History of Modern Turkey”, University of Turku, autumn semester 2008

Tutkinnot

Valtiotieteiden tohtori (VTT), Helsingin yliopisto, 17.1.2012

Pääaine: poliittinen historia

Filosofian lisensiaatti (FL), Turun yliopisto, 12.8.2008

Pääaine: yleinen historia

Filosofian maisteri (FM), Turun yliopisto, 9.6.2005

Pääaine: yleinen historia

Koulutus

Doctor of Social Sciences, University of Helsinki, Finland, 2012 (Dissertation: The Enlightenment Idea of History as a Legitimation Tool of Kemalism in Turkey)

Licentiate of Philosophy, University of Turku, Finland, 2008
Master of Arts, University of Turku, Finland, 2005

Kielitaito

Suomi, englanti, turkki

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Alaranta, Toni (2023). Turkey’s transformed state identity. Teoksessa Özerdem, Alpaslan; Öztürk, Ahmet Erdi (toim.): A Companion to Modern Turkey's Centennial: Political, Sociological, Economic and Institutional Transformations since 1923. Edinburgh university press.

Alaranta, Toni (2023). Turkin suhtautuminen Kyprokseen (1923-2023). Kleio (1):38-39.

Alaranta, Toni (2022). Turkey’s foreign policy narratives: Implications of global power shifts. Cham: Springer.

Alaranta, Toni (2020). Turkin uusi ulkopolitiikka. Maanpuolustus.

Alaranta, Toni (2020). Mitä Turkki haluaa Libyasta? Lähi-itä Nyt, 28.1.

Alaranta, Toni (2019). Russia and the idea of Eurasia in Turkey's strategic culture paradigms. Teoksessa Miklossy, Katalin; Smith, Hanna (toim.): Strategic culture in Russia's neighborhood: Change and continuity in an in-between space. Lanham, MD: Lexington Books. 163-184.

Alaranta, Toni (2018). Esipuhe. Teoksessa Jäntti Bruno & Bahmani Airin (toim.): Syyrian sota: demokratiatoiveet diktatuurin ja islamismin ristitulessa. Helsinki: Tammi. 11-13.

Alaranta, Toni (2018). Eurasianismin houkutus. Ulkopolitiikka, 55 (1):30-33.

Alaranta, Toni (2017). FEUTURE EU 28 Country Report Finland. Teoksessa Funda Tekin (toim.): FEUTURE EU Country Reports. Cologne: University of Cologne. 2-8.

Alaranta, Toni (2016). Loppu maallistumiselle. Ulkopolitiikka, 53 (4):8-11.