Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on saanut Euroopan unionissa uutta nostetta sen jälkeen, kun se päätettiin nostaa joulukuussa järjestettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen asialistalle. Huippukokouksen intensiivinen valmisteluprosessi on kasvattanut joulukuun tapaamiselle asetettuja odotuksia.

EU:n jäsenmaiden kesken vallitsee laaja yksimielisyys Euroopan turvallisuus- ja puolustuspoliittisista haasteista. Merkittäviä päätöksiä on kuitenkin vaikea saada aikaan, sillä eri mailla on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suhteen edelleen hyvin eriäviä poliittisia ja taloudellisia intressejä.

Eurooppa-neuvoston joulukuun kokoukselta on turha odottaa merkittävää strategista keskustelua. Sen sijaan kokouksessa käydään läpi keinoja EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toimeenpanon parantamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi sotilaallisten suorituskykyjen osalta sekä eurooppalaisen puolustusteollisuuden vahvistamiseksi.

Merkittävä vaikkakin kiistanalainen uusi askel on Euroopan komission vahvempi osallistuminen unionin turvallisuus- ja puolustuspoliittisten tavoitteiden edistämiseen.

Joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksen tärkein tehtävä on saada kaikki osapuolet EU:n sisällä sitoutumaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen. Tämä edellyttää sitovia aikatauluja, tarkoin määriteltyjä tavoitteita ja konkreettisia jatkosuunnitelmia.