Yksi keskeisistä syistä Suomen Nato-jäsenyyshakemukselle oli huoli mahdollisesta alttiudesta Venäjän ydinasepainostukselle. Ydinasepelotteen suojaan hakeutuminen nähtiin välttämättömänä Suomen turvallisuuden maksimoimiseksi.

Suomalainen poliittinen kenttä suhtautuu jokseenkin sallivasti siihen, että Suomi osallistuu Naton ydinasepolitiikkaan. Ydinasepelotteesta voi kuitenkin tulla poliittisen debatin aihe, kun Suomen Nato-politiikka hiljalleen kehittyy.

Suomi voi osallistua Naton ydinasepolitiikkaan usealla eri tavalla. Mahdollisuudet vaihtelevat suppeammasta passiivisesta strategiasta kunnianhimoisempiin aktiivisiin lähestymistapoihin.

Suomen pitkään jatkunut tuki ydinsulkusopimukselle luonnehtinee jatkossakin Suomen ydinaseriisuntapolitiikkaa. Vaikka aika ei ole tällä hetkellä kypsä uusille asevalvonta-aloitteille, Suomella on intressi edistää Naton toimia ydinasevalvonnan, aseriisunnan ja asesulun saralla.

Vanhempi tutkija
Tapio Juntunen