Georgialla on edessään poliittisesti herkkä vuosi

Georgian unelma -koalition saavuttama voitto maan parlamenttivaaleissa toi Georgian politiikkaan moniarvoisuutta. Maa on kuitenkin poliittisesti haastavassa tilanteessa, sillä presidentti Mihail Saakašvilillä on vielä toistaiseksi vahvat valtaoikeudet; perustuslakiuudistus siirtää valtaa presidentiltä pääministerille, mutta se tapahtuu vasta vuoden päästä pidettävien presidentinvaalien yhteydessä.

Vallan vaihtuminen tarjoaa Georgialle suuria mahdollisuuksia: se voi kehittää demokratiaansa, elvyttää talouttaan ja parantaa keskusteluyhteyttään niin Venäjän kuin Georgiasta irtautuneiden Abhasian ja Etelä-Ossetian kanssa. Parhaassa tapauksessa vallanvaihdos mahdollistaa jäätyneen konfliktin liennyttämisen ja raja-alueiden turvallisuustilanteen kohentamisen.

Vallan vaihtumisessa on myös uhkia: pahimmassa tapauksessa Georgia voi ajautua pitkittyneeseen valtataisteluun, joka halvaannuttaisi päätöksenteon ja suistaisi maan takaisin vuoden 2003 ruusuvallankumousta edeltäneeseen aikaan. Vaikka haasteet ovat pääosin sisäisiä, ulkoinen tuki herkässä siirtymävaiheessa on Georgialle tärkeä. Ei saa unohtaa, että Saakašvilin UNM-puolue on yhä merkittävä voimatekijä Georgian politiikassa. Uuden pääministeri Bidzina Ivanišvilin ja Saakašvilin taustajoukkoineen tulee pystyä yhteistyöhön, jottei Georgian ”unelma” muutu painajaiseksi.