Sosiaalisen median alustat mahdollistavat strategisesti motivoituneita toimintatapoja, jotka voivat aiheuttaa laajaa haittaa. Valtapoliittiset toimintamallit ovat helposti skaalattavissa, ja kohteita voidaan maalittaa entisistä tarkemmin.

Digitalisoituneiden demokratioiden haavoittuvuuksista on keskusteltu lähinnä vaalihäirintä- ja disinformaatiotapausten yhteydessä. Vielä tätäkin suorempi ja mahdollisesti suurta vahinkoa aiheuttava keino on tuhansiin ihmisiin kohdistuva massavärväys vakoilutarkoituksessa.

Esille on tullut, että Kiinan tiedustelu pyrkii keräämään LinkedIn-yhteisöpalvelussa luottamuksellista tietoa länsimaiden julkisesta ja yksityisestä sektorista. LinkedInissä tapahtuvat värväykset ovat malliesimerkki vaarallisesta haavoittuvuudesta, joka voi johtaa siihen, että immateriaalista ja luottamuksellista tietoa päätyy väärin käsiin ja syntyy vaikutusvaltaisia verkostoja, joissa lojaalisuus on ulkoisten toimijoiden ohjailtavissa.

Toimintatapojen avaaminen ja käytettyjen metodien julkaiseminen ovat tärkeä osa haitallisen toiminnan vaikeuttamista. Viranomaisten ja yhteiskunnan valmiuksia tulee kohottaa. Mahdolliset vastatoimet on pidettävä ajan tasalla ja lainsäädäntöä on päivitettävä niin, että ne vastaavat uusiin haavoittuvuuksiin.