SAAKO EU OTTEEN GEORGIAN JA VENÄJÄN KONFLIKTISTA?

Georgian ja Venäjän vuonna 2008 käymän sodan jälkeen konfliktin sovittelussa ei ole onnistuttu etenemään, ja konflikti uhkaakin pitkittyä.

Molempien osapuolten johtajat pyrkivät hyötymään maiden välisestä jännitteestä. Konfliktin kärsijöitä sen sijaan ovat raja-alueilla elävät ihmiset.

Euroopan unioni on ottanut kantaakseen vastuun konfliktin ratkaisusta. Riittämätön käytännön tason koordinointi ja poliittisen tuen puute ovat kuitenkin johtaneet siihen, että konfliktin osapuolet ovat yhä kasvavassa määrin jättäneet EU:n pyrkimykset huomiotta.

Georgian ja Venäjän välinen konflikti tarjoaa EU:lle erinomaisen mahdollisuuden kehittää unionin kipeästi kaipaama konfliktinhallinnan kokonaisstrategia.