ILMASTONEUVOTTELUT KÄRSIVÄT KOHTUUTTOMISTA ODOTUKSISTA

YK:n ilmastoneuvotteluja arvostellaan vuodesta toiseen tuloksettomuudesta. Kansainvälinen ilmastopolitiikka ei kuitenkaan yksiselitteisesti epäonnistu, vaikkei se kykenekään täyttämään sille asetettuja kohtuuttomia odotuksia. Ei ole rakentavaa vuosittain odottaa ylhäältäpäin tulevaa kansainvälistä ilmastosopua, joka nostaisi maiden kansalliset päästötavoitteet tieteen vaatimalle tasolle.

Ylimitoitetuista odotuksista johtuva ilmastoneuvotteluiden leimaaminen päättymättömäksi pettymysten sarjaksi saattaa myös vaarantaa neuvotteluiden uskottavuuden ja poliittisen perustan. Tämä sopii niille intressiryhmille, jotka vastustavat kaikkea kansainvälistä ympäristöpolitiikkaa.

Suuret odotukset juontuvat optimistiselta 90-luvulta, jolloin monenkeskinen päätöksenteko menestyi hetken verran erittäin hyvin. Ilmasto-ongelman rakenne, yhteen kietoutuneet geopoliittiset ja kansalliset realiteetit, sekä kiristyvä moninapainen kilpailu ovat kuitenkin luoneet tiukat rajat ilmastoneuvotteluissa saavutettaville edistysaskelille. Tästä huolimatta YK:n ilmastoprosessi on edelleen merkityksellinen globaalin poliittisen vision rakentajana, kansainvälisen läpinäkyvyyden parantajana ja kansallisten ilmastotoimien mahdollistajana.

YK:n ilmastosopimuksen asemaa voisi vahvistaa edelleen tekemällä siitä organisaattorin, joka koordinoi kansainvälisiä aloitteita.