Vaikka laiton kauppa aiheuttaa EU:lle valtavia kustannuksia, unionin laittoman kaupan vastainen työ on toistaiseksi ollut riittämätöntä. Tilastotiedon puute, laittoman kaupan monimutkaisuus ja ilmiön eri muotojen tarkasteleminen erillisinä ovat johtaneet siihen, että poliitikot eivät ole kiinnittäneet ongelmaan tarpeeksi huomiota.

Maailmanlaajuisesti liian vähälle huomiolle on jäänyt etenkin sellaisten tuotteiden laiton kauppa, joilla voidaan korvata tavanomaisesti laillisia tuotteita. Tällaisia ovat esimerkiksi väärennetyt tuotteet ja salakuljetustavara. Tämä on liikevaihdoltaan suurin laittoman kaupan muoto ja vähentää suoraan hallitusten ja yritysten tuloja.

EU:n alueella toimii yli tuhat monialaista rikollisryhmää, ja salakuljetuksen eri muodot ovat yhteydessä toisiinsa. Samoja salakuljetusreittejä voidaan käyttää erilaisten kauppatavaroiden kuljettamiseen, ja samat korruptoituneet viranomaiset tai muut väärennettyjen asiakirjojen toimittajat tarjoavat palveluita monenlaisille rikollisryhmille.

Laiton kauppa altistaa EU:n myös terrori-iskuille, sillä terroristijärjestöt rahoittavat sillä toimintaansa. Lisäksi aseita on helppo kuljettaa ja terroristien on helppo kulkea rajojen yli vakiintuneita salakuljetusreittejä myöten.

Jotta laittomaan kauppaan voidaan puuttua, on kerättävä nykyistä luotettavampaa tietoa ilmiön laajuudesta ja vaikutuksista sekä siitä, kuinka laiton kauppa liittyy muihin ongelmiin. Ilmiötä tulee tarkastella kokonaisuutena, jotta viranomaisten yhteistyö helpottuu. Esimerkiksi lisäämällä rajojen turvallisuutta voidaan puuttua moniin laittoman kaupan muotoihin yhtä aikaa.

Laittoman kaupan vastainen työ ei ole halpaa. Sitä voidaan kuitenkin ajatella sijoituksena, joka ei vain lisää turvallisuutta vaan on myös taloudellisesti järkevää: laittomaan kauppaan puuttuminen vähentää rikollisuutta, luo työpaikkoja, tukee talouskasvua ja lisää verotuloja.