Intialla on maailman neljänneksi suurin kyky tuottaa uusiutuvaa energiaa. Intian tavoitteena on kasvattaa muihin kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa sähköntuotannon kapasiteettiaan 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2070 mennessä. Tavoitteet ovat kuitenkin riippuvaisia luotettavasta ja kestävästä kriittisten mineraalien saatavuudesta.

Geopolitiikan tasolla Intian kriittisten mineraalien strategiaan vaikuttavat kansainvälinen dynamiikka sekä systeeminen kilpailu Kiinan kanssa. Intia tekeekin yhteistyötä muun muassa Yhdysvaltojen, Australian, Euroopan unionin, Argentiinan, Chilen, Quad-ryhmän sekä G20-maiden kanssa varmistaakseen, että kriittisten mineraalien toimitusketjut ovat luotettavia.

Intia tekee myös rakenteellisia ja sääntelyä koskevia uudistuksia tehostaakseen kotimaista tuotantoa. Se on esimerkiksi lisännyt yksityisten sijoitusten määrää sekä huutokaupannut kriittisten mineraalien esiintymiä. Kotimaisen strategian edistäminen vaatii kuitenkin valtavia taloudellisia ja teknologisia panostuksia.

Toimitushäiriöihin liittyviä riskejä lieventääkseen Intia vahvistaa jatkossakin kaksitahoista lähestymistapaansa, jossa se lisää kotimaista tuotantoa ja tavoittelee samalla kansainvälisiä kumppanuuksia.

Affilioitunut tutkija
Ramu C. M.