Japani tiedotti loppuvuodesta 2022 tekevänsä merkittäviä muutoksia puolustukseensa, kun se julkaisi uuden kansallisen turvallisuusstrategian, kansallisen puolustusstrategian ja suunnitelman puolustuksen tehostamisesta. Puolustusbudjetti tulee kasvamaan, minkä lisäksi Japani voimistaa pelotettaan hankkimalla sotilaallisia kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat vastaiskut.

Linjan muutosta selittää osittain Ukrainan sota, joskin se voidaan nähdä myös osana pidempään jatkunutta pienempien, asteittaisten muutosten sarjaa. Uutta puolustuspolitiikkaa tulisikin tarkastella laajemmassa asiayhteydessä, osana Japanin kehittyvää monitasoista turvallisuusstrategiaa.

Monitasoisen turvallisuusstrategian tukipilareina ovat pelotteen lisäksi yhteiseen linjaan pohjautuvien kumppanuussuhteiden muodostaminen, virallinen turvallisuusapu kehittyville maille, käytännöllinen kanssakäynti globaalin etelän kanssa sekä taloudellinen turvallisuus.

Japanin tehostetut kyvykkyydet ja aktiivinen lähestymistapa kumppanuussuhteisiin ja liittoutumispolitiikkaan tarjoavat mahdollisuuksia yhteistyöhön, myös EU:n ja Naton kanssa. Vankempaan puolustukseen liittyy kuitenkin myös sisäpoliittisia haasteita, joista mainittakoon Japanin itselleen asettamat vakiintuneet rajoitukset, poliittinen vastustus, julkinen mielipide, talous- ja budjettikysymykset sekä ikääntyvä väestö.

Vanhempi tutkija