Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen EU:n suhtautuminen Kiinaan muuttui. Ylenpalttinen itsevarmuus Euroopan normatiivisesta vetovoimasta vaihtui nopeasti varauksettomaan talousyhteistyöhön Kiinan kanssa. Nyt riskinä on EU:n ja Kiinan välisen suhteen liiallinen turvallistaminen.

EU:n riskien vähentämiseen tähtäävä politiikka on ratkaisevan tärkeää, mutta sen suhteen on toimittava harkiten ja hallitusti, ja siitä on viestittävä selkeästi Kiinalle.

Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset jännitteet sekä Yhdysvalloissa käytävä keskustelu vaikuttavat myös EU:n Kiina-suhteeseen. Tästä huolimatta EU:n ja Yhdysvaltojen Kiina-politiikat eroavat toisistaan merkittävästi riippumatta siitä, kumpi puolue on hallitusvastuussa Yhdysvalloissa.

Kiinan suhtautuminen Venäjän hyökkäyssotaan on EU:lle kynnyskysymys. Kiina tekee hallaa omille pitkän tähtäimen intresseilleen sekä Euroopassa että laajemmin, kun se mahdollistaa epäsuoralla tuellaan Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen.

Euroopan intresseissä on välttää kehystämästä tämänhetkistä kansainvälispoliittista dynamiikkaa käsittein ”länsi vastaan muut”. Vaikka tämäntyyppinen retoriikka saattaa olla suosittua Euroopan sisällä, vaarana on, että tästä tulee itseään toteuttava ennustus.

Johtava tutkija
Johtava tutkija
Ohjelmajohtaja
Apulaisjohtaja