Venäjällä on arktisella alueella huomattavia taloudellisia, turvallisuuspoliittisia ja hallinnollisia intressejä. Venäjä on Arktiksella niin keskeinen toimija, että ilman Venäjän osallistumista kansainvälinen arktinen yhteistyö on tuomittu epäonnistumaan.

Venäjällä on ollut suuria toiveita arktisen alueen öljy- ja kaasuvarojen sekä laivareittien hyödyntämisestä, mutta niiden tielle on tullut monimutkaisia haasteita. Venäjän yleinen uudistuskyvyttömyys johtanee siihen, että arktisten alueiden kehitys tulee jatkumaan, mutta odotettua hitaammin sekä epälineaarisesti.

Venäjän huomio arktisilla alueilla on siirtynyt aiempaa enemmän turvallisuuskysymyksiin, ja maa on lisännyt sotilaallista suorituskykyään pohjoisessa. Vaikka turhaan pelonlietsontaan ei ole aihetta, epävarmuus Venäjän aikeista on osoitus heikentyneestä turvallisuustilanteesta.

Kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta huolimatta eri osapuolet ovat pyrkineet pitämään kiinni alueellisesta yhteistyöstä arktisella alueella. Arktinen yhteistyö on näissä olosuhteissa osoittanut joustavuutensa.

Venäjän taloudelliset ongelmat ja Kremlin poikkeukselliset toimet sekä sisä- että ulkopolitiikassaan ovat joka tapauksessa herättäneet huolta niin Venäjän arktisen politiikan suunnasta kuin koko arktisen yhteistyön tulevaisuudesta.