yhteenveto

Donald Trumpin presidenttikauden alkuvaihetta on leimannut sekava ja epästrateginen toimintamalli useilla politiikan lohkoilla. Trumpin hallinnon ilmastopolitiikka näyttää kuitenkin olevan vakaata ja määrätietoista, erityisesti kotimaisen ilmastopoliittisen säätelyn purkamisen osalta. Tämä artikkeli analysoi Trumpin ilmastopolitiikan purkutyötä, sen poliittisia ja oikeudellisia rajoitteita sekä mahdollisia kansainvälisiä vaikutuksia. Trumpin ilmastopolitiikan pysyviä vaikutuksia tutkittaessa on huomioitava sekä juridiikka että politiikka. Olennaisia tekijöitä ovat vallanjako, poliittinen järjestelmä, Yhdysvaltojen ideologinen jakautuminen ja oikeistopopulismin taantumuksellisen perustan ymmärtäminen.

Presidentti Barack Obaman kausilla jo valmiiksi saadun ilmastosäätelyn purkaminen on aikaa vievää ja oikeudellisesti epävarmaa. Kauan ennen ilmastopolitiikan alkamista syntynyt Yhdysvaltojen poliittinen valtatasapainojärjestelmä tekee ilmastopoliittisesta ohjauksesta yllättävän hankalan purkukohteen. Yhteenlaskettuna Trumpin hallinnon toimet kuitenkin vaikuttavat Yhdysvaltojen tulevaan päästökehitykseen – liittovaltiotason hallinnolla on väliä, vaikka se ei olekaan ainoa tärkeä toimija ilmastopolitiikassa. 
Yhdysvaltojen poliittinen keskustelu ilmastonmuutoksesta on ideologisesti jakautuneempaa kuin kenties koskaan ennen. Tämä polarisaatio tuskin heikkenee merkittävästi lähitulevaisuudessa. Vaikka seuraava presidentti palaisi Obaman edistykselliselle ilmastolinjalle, on oletettavaa että ilmastotieteen kiistäminen ja poliittinen opportunismi palaavat yhä uudestaan Yhdysvaltojen politiikan valtavirtaan.

Kansainvälisesti Yhdysvaltojen irtautuminen Pariisin sopimuksesta vahingoittanee sopimuksen poliittisesti herkkää osaa, raportointi- ja arviointimekanismien kehittämistä. Ilmastorahoituksen rajut leikkaukset näkyvät myös YK:n neuvotteluiden ilmapiirissä. Ilmastopolitiikan vastaisuus saattaa ajan myötä vahvistua muiden suurten päästömaiden sisäpolitiikassa, vaikka tällä hetkellä muut pitävät kiinni Pariisin sopimuksen tavoitteista.

Michael Mehling
Tutkimusprofessori