yhteenveto

VOIMIEN YHDISTÄMINEN TOISI POHJOISMAIDEN NÄKEMYKSILLE LISÄÄ PAINOARVOA
Suomenkielinen yhteenveto Ulkopoliittisen instituutin raportista 29:
Pohjois-Euroopan poliittinen maisema on muuttumassa. Rinnakkain edenneet globalisaatio, Euroopan integraatio ja alueellistuminen ovat luoneet niin kannustimia kuin esteitä viiden Pohjoismaan väliselle yhteistyölle. Pohjoismainen arvoyhteisö on saanut kilpailijoita muista pyrkimyksistä luoda valtioiden rajat ylittäviä yhteisiä identiteettejä. Kansainvälisten hallintojärjestelmien uudistukset puolestaan tuovat mukanaan uusia keinoja, joilla Pohjoismaat voivat pyrkiä vaikuttamaan maailmanpolitiikkaan.
Norden 2020 -tutkimushankkeen loppuraportti tarkastelee niitä vaikutuskanavia ja politiikka-aloja, joilla Pohjoismaat voisivat lisätä omaa vaikutusvaltaansa niin globaaleissa, eurooppalaisissa kuin alueellisissa kysymyksissä. Voimien yhdistäminen toisi Pohjoismaiden näkemyksille lisää painoarvoa. Tämän piilevän voimavaran hyödyntäminen edellyttää kuitenkin lujaa sitoutumista politiikan yhteensovittamiseen ja lisääntyvään vastuunjakoon. Jotta Pohjolan ääni kuuluisi kansainvälisillä areenoilla, pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuudet on hyödynnettävä täysimääräisinä.