Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tärkeys on korostunut koronapandemian ja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä. Monet kansainvälisistä kriittisten hyödykkeiden toimitusketjuista, joista myös Pohjoismaat ovat riippuvaisia, ovat osoittautuneet alttiiksi globaaleille häiriöille. Pohjoismaat muodostavat yhden maailman tiiviimmin toisiinsa linkittyvistä alueista. Yhteistyö on avainasemassa huoltovarmuuden häiriöiden ja riskien välttämiseksi.

Pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet vahvistaa yhteistyötä kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden edistämiseksi. Tässä laajaan vertailevaan analyysin perustuvassa raportissa tarkastellaan Pohjoismaissa jaettuja käsityksiä kriisivalmiudesta. Raportin esittämä lähestymistapa pohjoismaiseen kriisinsietokykyyn muodostaa myös perustan käytännön yhteistyölle.

Suomen ja Ruotsin lähestyvä Nato-jäsenyys luo uusi mahdollisuuksia pohjoismaiselle yhteistyölle. Tätä silmällä pitäen raportissa tarkastellaan pohjoismaisia kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden malleja, olemassa olevaa yhteistyötä sekä annetaan käytännön suosituksia siitä, miten yhteistä kriisinsietokykyä voidaan lujittaa.

Tutkimusjohtaja
Mariette Hägglund
Tutkija
Christian Fjäder
Vanhempi tutkija
Johtava tutkija
Johanna Ketola
Tutkija
Ohjelmajohtaja