Myanmarissa tehdyt poliittiset muutokset ja vähittäinen siirtyminen kohti siviilihallintoa ovat kohentaneet maan kansainvälistä asemaa ja mielikuvaa. Niin länsimaat kuin Aasian maat ovat halukkaita hyötymään Myanmarin muutoksesta. Maan talous sekä finanssisektori ovat kuitenkin perusteellisen uudistuksen tarpeessa.

Euroopan unioni on aina ollut merkittävä taloudellinen toimija Myanmarissa ja Itä-Aasian alueella yleensä. EU:n onkin mahdollista kannustaa Myanmaria jatkamaan uudistuksiaan esimerkiksi lisäämällä kehitysapua, palkitsemalla poliittisista uudistuksista sekä investoimalla yhteisiin hankkeisiin ja pitämällä samalla huolen niiden vastuullisuudesta.

Todennäköisesti suurin haaste piilee Myanmarin jatkuvissa etnisissä jännitteissä. Niiden lieventämiseksi EU voi tarjota asiantuntemustaan konfliktinvälityksessä ja valmiuksien kehittämisessä.

Myanmarin vähittäinen uudistuminen tulee jatkumaan, eikä siinä ole kyse pelkistä kosmeettisista muutoksista länsimaiden miellyttämiseksi. Maata johtavan USDP-puolueen nykyiset avainhenkilöt ovat uudistusmielisiä, ja heidät on koulutettu sitä silmälläpitäen, että he tulevat toimimaan siviilijohtajina ”kurinalaisessa demokratiassa”. Vuonna 2015 järjestettävät vaalit osoittavat, miten aidosti hallitseva eliitti on sitoutunut demokratisoinnin jatkamiseen.

Aito demokratia sanan länsimaisessa merkityksessä edellyttäisi vielä huomattavia muutoksia Myanmarin perustuslakiin. Niiden aikaansaaminen ei ole mahdollista ilman armeijan tukea, ja tulee todennäköisesti viemään vielä pitkän aikaa.

Vanhempi tutkija