Yhdysvaltain entisen ulkoministerin, kenraali Colin Powellin poismeno on herättänyt uudelleen keskustelua niin kutsutusta Powellin sotilasopista, jonka tarkoituksena oli estää Yhdysvaltain sotilaalliset epäonnistumiset Vietnamin sodan jälkeen. Keskustelu Powell-opista on tärkeää myös nykypäivänä, kun Yhdysvallat pyrkii päivittämään suurstrategiaansa poispäin ”ikuisista sodista” sekä sekasortoisesta Afganistanista vetäytymisestä. Powell-oppi on alun perin suunniteltu juuri tämän välttämiseksi.