Yhdysvaltojen tuleva presidentti Joe Biden tavoittelee maan kansainvälisen johtajaroolin palauttamista sitoutumalla kansainvälisiin sopimuksiin ja tekemällä yhteistyötä. Biden pitää kansainvälisen yhteistyön roolia merkittävänä, ja erityisesti ilmastonmuutoksen, koronaviruspandemian ja ydinaseiden vastaisissa toimissa yhteistyötä pitää tehdä kaikkien maiden kanssa.

Euroopan maat ottavat innostuneesti vastaan yhteistyöhön, kunnioitukseen ja luottamukseen nojaavat transatlanttiset suhteet. Suhteet auttavat globaalien haasteiden ja turvallisuuskysymysten ratkaisua Euroopassa. Euroopan ja Yhdysvaltain näkemyserot työnjaossa, Kiina-suhteissa ja talouspolitiikassa erityisesti digitaalisaatiossa kuitenkin säilyvät.

Bidenin hallinnon linjaukset Intian ja Tyynenmeren alueella keskittyvät kumppanuuksien vahvistamiseen, yhteistyöhön ja asevoimien kapasiteetin kehittämiseen. Tavoitteena on puolustaa alueellista järjestystä ja pyrkiä asiaperustaiseen yhteistyöhön Kiinan kanssa. Kova linja Pekingiä kohtaan pysyy kuitenkin entisellään.

Pohjoismaille Bidenin kiinnostus monenkeskisyyttä ja transatlanttisia suhteita kohtaan on kiistatta positiivinen muutos. Uusi hallinto ei kuitenkaan todennäköisesti muokkaa radikaalisti kahdenvälisiä suhteita, jotka kaikkiaan ovat jo nyt hyviä.

Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija
Johtava tutkija