yhteenveto

BARACK OBAMAN ULKOPOLITIIKKA ON REALISTISTA IDEALISMIA

Barack Obaman tapaa käsitellä ulkopoliittisia haasteita voi kuvailla pragmaattisen edistykselliseksi. Hän yhdistää realistisen ja pragmaattisen lähestymistavan liberaaleihin, ajoittain idealistisiin ja kauaskantoisiin päämääriin. Ulkopoliittiset päätöksensä Obama tekee vasta tarkan harkinnan jälkeen, mikä ei aina vastaa tiedotusvälineiden tai nykyisen poliittisen ympäristön odotuksia.

Presidenttiehdokkaana ollessaan Obama listasi viisi keskeistä kansallista turvallisuutta koskevaa tavoitetta: Irakin sodan lopettaminen; Afganistanissa ja Pakistanissa käytävän al-Qaidan ja Talibanin vastaisen taistelun voimistaminen; sen varmistaminen, etteivät terroristit saa käsiinsä ydinaseita ja ydinaseiden määrän vähentäminen yleensä; energiaturvallisuuden parantaminen; liittolaissuhteiden kehittäminen ja yhteistyö muun maailman kanssa. Kahden ensimmäisen presidenttivuotensa aikana Obama on menestynyt kaikissa muissa tavoitteissaan paitsi energiaturvallisuuden parantamisessa.

Joutuessaan reagoimaan yllättäviin tapahtumiin Obama ei suosi ideologisin perustein tehtyjä pikapäätöksiä, vaan tarkkailee mieluummin tapahtumien kehitystä ajan kanssa. Hitaasti kehittyviin tai ennakoituihin kriiseihin Obaman hallinto on reagoinut päättäväisesti ja punnitusti.