Arktinen alue ei ole suojassa maailman kuohunnalta tai poliittisilta kriiseiltä. Ukrainan kriisillä voi olla merkittäviä suoria ja epäsuoria vaikutuksia arktisen alueen yhteistyöhön ja kehitykseen. Kriisi voi vaikuttaa esimerkiksi poliittiseen yhteistyöhön Arktisessa neuvostossa, jonka puheenjohtajana Suomi toimii vuosina 2017–2019. Taloudelliset intressit saattavat silti lopulta osoittautua niin merkittäviksi, että Venäjän ja lännen suhteiden tulehtumisen ei anneta estää Arktikselle suunniteltuja hankkeita. On muistettava, että arktinen alue ei ole suljettu tila, vaan yksi suurvaltapolitiikan näyttämö muiden joukossa.