Intian kasvavaa globaalia merkitystä ei voi kiistää. Myös pyrkimykset kehittää EU:n ja Intian välisiä suhteita perustuvat yhä enemmän muuhun kuin pelkkään kaupalliseen hyötyyn. Kummankin osapuolen intresseissä on ottaa johtoasema ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa sekä tehdä yhteistyötä kestävässä yhteyspolitiikassa (connectivity) ja uudenlaisten turvallisuusuhkien ennakoinnissa.

Tiivistyvä yhteistyö uusilla aloilla viittaa laajempaan muutokseen Intian ja EU:n suhteissa. Ulkomaankaupan etujen lisäksi Intia ja EU pyrkivät edistämään yhteisiä geopoliittisia intressejään.

Aikaisempien kauppaneuvotteluiden tapaan myös uusilla aloilla tapahtuva yhteistyö voi tiivistyessään törmätä esteisiin. Hankaluuksia voi aiheutua esimerkiksi lähtökohtaisista arvopohjaeroista tai toisaalta Kiinan kauppasuhteiden priorisoinnista.

Suomen näkökulmasta kauppaneuvottelujen kompastelu saattaa haitata yritysten vienti- ja investointihalukkuutta Intian markkinoille. Suomalaisella osaamisella voi kuitenkin olla paljon annettavaa ilmastonmuutoksen hillinnän ja yhteyspolitiikan kaltaisilla uusilla yhteistyön aloilla. Näitä ovat esimerkiksi kestävä energiantuotanto, infrastruktuuri sekä digitalisaatio.

Vanhempi tutkija
Johtava tutkija