Itämeren alueen turvallisuustilanteessa tapahtuneilla muutoksilla on ollut korostunut vaikutus Ruotsin turvallisuuspolitiikkaan. Vaikka maan hallitus korostaa edelleen jatkuvuutta ja vakautta, turvallisuusympäristön kehitys voi johtaa huomattaviin muutoksiin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.