Useat valtiot, etenkin Kiina ja monet globaalin etelän maat, ovat päättäneet investoida ydinvoimaan, joka nähdään turvallisena ja vähäpäästöisenä vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille. Prosessin taustalla vaikuttavat globaalin geopoliittisen kilpailun kiihtyminen ja energiasiirtymä kohti vähähiilisiä järjestelmiä.

Kazakstan on maailman suurin rikastamattoman uraanin tuottaja ja viejä, joka on toimittanut uraania länsimaihin vuosikymmenten ajan. Maan ydinsektorilla on kuitenkin tiiviit yhteydet Venäjälle, mikä on herättänyt huolta Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa.

Venäjä on ydinalalla merkittävä toimija, sillä se vie rikastettua uraania ja ydinteknologiaa kaikkialle maailmaan. Venäjän valtion omistamalla ydinvoimayritys Rosatomilla on laaja kansainvälinen asiakaskunta sekä lukuisia projekteja, pääasiassa länsimaiden ulkopuolella. Venäjän ydinsektorista onkin tullut tärkeä osa maan energiadiplomatiaa.

Ydinsektori on toistaiseksi säästynyt pakotteilta. Geopoliittiset jännitteet ja epävakaus uraanin tuottajamaissa ovat kuitenkin lisänneet toimitusketjuriskejä myös länsimaissa, joiden uraanin ja ydinpolttoaineen saanti on riippuvainen tuonnista.

Johtava tutkija
Tutkijatohtori