sähköposti:

Virkavapaalla 30.6.2024 asti

Kristiina Silvan on tutkijatohtori Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelmassa. Hän on väitellyt Helsingin yliopiston Valtiotieteellisestä tiedekunnasta helmikuussa 2022 pääaineenaan poliittinen historia. Silvanin Neuvostoliiton hajoamista, autoritääristä hallintoa ja valtiollisen nuorisoaktivismin kehitystä tarkasteleva väitöskirja, Legacies of the Komsomol: Government-Affiliated Youth Activism in post-Soviet Belarus and Russia, sai arvosanan kiittäen hyväksytty.

Kristiina Silvanin tämänhetkinen tutkimus käsittelee Keski-Aasian viiden entisen neuvostotasavallan sisä- ja ulkopolitiikkaa, etenkin niiden suhdetta Venäjään. Hänen tutkimusartikkeleitaan on julkaistu lehdissä Europe-Asia Studies, Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Young: Nordic Journal of Youth Studies ja Idäntutkimus. 

Asiantuntemus

Keski-Aasian maiden, Valko-Venäjän ja Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka, autoritäärinen hallinto ja yhteiskunnallinen liikehdintä entisen Neuvostoliiton alueella

Tutkinnot

VTT, poliittinen historia, Helsingin yliopisto (2022). Väitöskirja Legacies of the Komsomol: Government-affiliated Youth Activism in post-Soviet Belarus and Russia hyväksyttiin arvosanalla kiittäen hyväksytty. 

MA (Master of Arts), Kansainväliset suhteet ja Eurooppa-tutkimus, Central European University (2015).

MA, Venäjän kieli ja Keski- ja Itä-Euroopan tutkimus, University of Glasgow (2014).

Kielitaito

suomi, englanti, venäjä ja puola (työkielet), slovakki, ruotsi, saksa (passiivinen kielitaito)

Projektit

Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa
Energiasiirtymän globaali politiikka


Latest FIIA Publications

Asiantuntemus

Keski-Aasian maiden, Valko-Venäjän ja Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka, autoritäärinen hallinto ja yhteiskunnallinen liikehdintä entisen Neuvostoliiton alueella

Työkokemus

2022–                Tutkijatohtori, Ulkopoliittinen instituutti 

2020–2022        Tutkija, Ulkopoliittinen instituutti 

2016–2020        Tohtorikoulutettava, Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat (GLASE) –tutkimuskonsortio (rahoittajana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto), Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

2019                    ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow, University of Princeton 

2018                    Vieraileva tutkija, Higher School of Economics, Moskova 

2017                    Vieraileva tutkija, Valko-Venäjän valtionyliopisto, Minsk 

Tutkinnot

VTT, poliittinen historia, Helsingin yliopisto (2022). Väitöskirja Legacies of the Komsomol: Government-affiliated Youth Activism in post-Soviet Belarus and Russia hyväksyttiin arvosanalla kiittäen hyväksytty. 

MA (Master of Arts), Kansainväliset suhteet ja Eurooppa-tutkimus, Central European University (2015).

MA, Venäjän kieli ja Keski- ja Itä-Euroopan tutkimus, University of Glasgow (2014).

Kielitaito

suomi, englanti, venäjä ja puola (työkielet), slovakki, ruotsi, saksa (passiivinen kielitaito)

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Sciorati, Giulia & Silvan, Kristiina (2023). Sino-Russian competition: The reshaping of Central Asia. Teoksessa Ehteshami, Anoushiravan; Houghton, Benjamin; Liu, Jia (toim.): China Moves West: The Evolving Strategies of the Belt and Road Initiative. Lynne Rienner publishers. 39-56.

Silvan, Kristiina & Moshes, Arkady (2022). Ystävä muiden joukossa. Ulkopolitiikka, 59 (2):58-62.

Silvan, Kristiina (2021). Finland: From observing at a distance to advocating a collective response. Teoksessa Andris Sprūds, Māris Andžāns, Evija Djatkoviča (toim.): Baltic and Nordic Responses to the 2020 post-Election Crisis in Belarus. Riga: Latvian Institute of International Affairs. 13-16.

Silvan, Kristiina (2018). Policy subjects or objects? Paradigm shift in the youth policy of Belarus. Vesnik Grodzenskaga dzâržaǔnaga unìversìtèta ìmâ Ânkì Kupaly, 8 (2):218–235.

Silvan, Kristiina; Hakoniemi, Elina; Kärrylä, Ilkka & Taavetti, Riikka (2018). Ajankohta 2018 katsoo kohti mennyttä tulevaisuutta. Teoksessa Elina Hakoniemi ; Ilkka Kärrylä ; Kristiina Silvan ; Riikka Taavetti (toim.): Menneet tulevaisuudet: Ajankohta, poliittisen historian vuosikirja 2018. Helsinki: Helsingin yliopisto & Turun yliopisto. 7-12.

Laine, Veera & Silvan, Kristiina (2018). Mitä tehdä, kun iskulauseet vaimenevat? Politiikasta.fi, 2.3.

Silvan, Kristiina (2016). Venäjän rajoitettu internet vuonna 2015. Idäntutkimus, 23 (1):100-102.

Silvan, Kristiina (2016). Russian-speaking Belarus: Language, identity and politics. Predeli, 10.7.