yhteenveto

Uusien suurvaltojen nousu aiheuttaa aina jännitteitä ja sopeutumishaasteita.Kiinan ja Venäjän välisissä suhteissa nämä haasteet ovat tavallistakin monimutkaisempia, sillä Venäjällä on jo ennestään vaikeuksia sopeutua oman roolinsa heikkenemiseen maailmanpolitiikassa. Siinä missä Kiinan johtajat keskittyvät maan kasvun hallitsemiseen globaalilla tasolla, Kremlin perspektiivi rajoittuu selvemmin alueellisiin kysymyksiin.

Kiina ja Venäjä painottavat, että niiden väliset suhteet ovat nykyään paremmalla tolalla kuin koskaan, mutta käytännössä suhteet eivät ole niin ongelmattomat kuin viralliset puheenvuorot antavat ymmärtää. Venäjä on enemmän riippuvainen Kiinasta kuin Kiina Venäjästä, ja Kiinalla on enemmän liikkumavaraa ja vaikutusvaltaa Venäjän suuntaan kuin koskaan ennen. Myös Kiinan sotilaallisen mahdin kasvu huolestuttaa venäläisiä.