Venäjä ja Kiina ovat suurelta osin onnistuneet välttämään suoranaisen kilpailun entisen Neuvostoliiton alueella, erityisesti Keski-Aasiassa, vaikka maat ovat jatkaneet omia alueellisia yhteistyöprojektejaan. Näihin kuuluvat Euraasian talousunioni ja Silkkitie-hanke.

Kiina on Venäjää kiinnostuneempi alueellisen yhteistyön käytännön hyödyistä. Se pyrkii estämään muita perustamasta suljettuja poliittis-taloudellisia ryhmittymiä. Venäjä ponnistelee säilyttääkseen itsestään mielikuvan Euraasian strategisena johtajana. ”Suur-Euraasia” jäljittelee Kiinan projektia, millä Venäjä haluaa luoda vaikutelman, että maat ovat tasaveroisia kumppaneita alueella.

Paradoksaalisesti Venäjän ja Kiinan yhteistyötä on helpottanut niiden epäsuhtaisuus alueellisissa kysymyksissä. Kahden alueellisen projektin toteutus on luonut molemmissa maissa lukemattomia sidosryhmiä. Samalla valtiot ovat alkaneet tehdä aiempaa läheisempää yhteistyötä. Pitkällä aikavälillä on todenköisempää, että venäläisprojektista tulee osa kiinalaista kuin se, että nämä kaksi hanketta aidosti yhdistyisivät.

Marcin Kaczmarski