VENÄJÄ PYRKII VÄHENTÄMÄÄN JÄNNITTEITÄ ARKTISELLA ALUEELLA

Suomenkielinen yhteenveto Ulkopoliittisen instituutin Briefing Paperista 73:

Venäjä arvioi uudelleen geopoliittisen kilpailun riskejä arktisilla alueilla. Maa pyrkii vähentämään jännitteitä ja suosimaan yhteistyötä, mistä esimerkkinä on syyskuussa solmittu merirajasopimus Norjan kanssa.

Yhteistyötä painottava suuntaus vastaa Venäjän tavoitteisiin kuitenkin vain osin, sillä ajatus arktisesta alueesta ihmiskunnan yhteisenä omaisuutena ei sovi Venäjällä vallitseviin näkemyksiin arktisen alueen ”valloittamisesta” ja ”omistamisesta”. Tämän vuoksi Venäjä yrittää rajoittaa alueen globalisaatiota pitämällä kiinni Jäämeren rannikkovaltioiden etuoikeuksista ja korostamalla niiden välistä yhteistyötä.

Olisi liian yksinkertaista selittää Venäjän ulkopolitiikan korostunutta yhteistyöpainotusta ainoastaan taloudellisella taantumalla. Maan arktista politiikkaa muovaavat muutkin tekijät.

Venäjän suunnitelmia arktisella alueella vaikeuttaa hidas toipuminen talouskriisistä ja siitä johtuva resurssien puute. Arktisen merenpohjan energiavarojen hyödyntäminen edellyttää läntisten kumppaneiden osallistumista. Ne taas ovat vastahakoisia investoimaan, koska investointeihin ja kysyntään liittyy epävarmuuksia. Venäläiset energiayhtiöt Gazprom ja Rosneft puolestaan eivät kiirehdi uusien projektien käynnistämisessä.