Tammikuussa 2020 Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti perustuslakiuudistuksen, jonka tarkoituksena oli varmistaa hänen valtansa myös tulevina vuosina. Muutosten myötä perustuslakiin saatiin samalla sisällytettyä ideologisia näkemyksiä maan kansallisuuspolitiikasta.

Uudistettu perustuslaki vahvistaa Venäjän kielen symbolista asemaa. Se ei ole enää ainoastaan valtion virallinen kieli vaan siihen viitataan myös ”valtion perustajakansan” eli (etnisten) venäläisten tai venäjää puhuvien kielenä. Tämä muutos sekä kirjaus ulkomailla asuvien ”maanmiesten” tukemisesta jatkavat 2010-luvulla Venäjän kansallisuuspolitiikkaan omaksuttua suuntausta, joka määrittelee kansakunnan yhä selvemmin etnisin perustein. Samalla se hämärtää ajatusta valtion rajoista kansakunnan rajoina. Lisäksi hallinnon pyrkimykset puolustaa ”historiallista totuutta” sekä luoda koulutuspolitiikkaan yhtenäinen viitekehys kaventavat tasavaltojen mahdollisuuksia edistää omaa identiteettipolitiikkaa.

Tämä Working Paper osoittaa, että perustuslain muutokset sekä tarkentavat aiempia linjauksia että viestivät uusista suunnista Venäjän kansallisuuspolitiikassa.

Veera Laine
Tutkijatohtori
Konstantin Zamyatin