Vladimir Putinin kaltaiset itsevaltiaat käyttävät strategisesti vaaleja hyväksi osoittaakseen kykynsä haalia kasaan tarvittavan määrän ääniä. Tämä hyödyttää ennen kaikkea hallinnon sisäpiiriä sekä välistä vetävää eliittiä, jonka varallisuus nojaa Putinin asemaan presidenttinä.

Vaikka merkittävä osa Venäjän kansasta pitää presidentinvaaleja ja Putinin asemaa maan johdossa legitiiminä, heidän tukensa Venään sotatoimille Ukrainassa on hiipumassa. Enää hienoinen enemmistö kannattaa sodan jatkamista.

Venäjän tukahdutetusta poliittisesta toimintaympäristöstä huolimatta opposition aloitteet, kuten ”Noon against Putin” -tempaus ilmentävät käynnissä olevaa vastarintaa. Mielenosoituksia nähtiin etenkin äänestäjien keskuudessa ulkomailla, missä venäläisten tuki Putinille oli huomattavasti alhaisempi kuin Venäjällä.

Vaalien jälkeinen ajanjakso tullee olemaan jatkumoa Venäjän tämänhetkisille sisä- ja ulkopoliittisille linjauksille. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset jännitteet todennäköisesti kasvavat. Hupeneva tuki sotatoimille Ukrainassa hankaloittaa entisestään hallinnon pyrkimyksiä ylläpitää yhtenäistä rintamaa, mikä puolestaan voi vaikuttaa sekä Venäjän globaaliin asemaan että sisäiseen vakauteen.

Vanhempi tutkija