Euroopan unioni aikailee vapaakauppasopimusneuvotteluissa Mercosurin kanssa. EU:n täytyisi viipymättä jatkaa neuvotteluja.

Nyt on oikea aika saada sopimus aikaan. Mercosur on valmis neuvottelutarjousten vaihtoon, mikä heijastaa Brasilian halua nopeuttaa neuvotteluja.

EU–Mercosur -sopimuksen laajemmat geostrategiset vaikutukset ovat jääneet vähälle huomiolle Euroopassa. Sopimus ei ainoastaan auttaisi EU:ta vahvistamaan vaikutusvaltaansa Etelä-Amerikassa, vaan se vahvistaisi myös Brasilian panosta liberaalin maailmanjärjestyksen ylläpitämisessä.

Mikäli EU ei nyt ryhdy toimiin, Mercosur kääntynee toisaalle ja siitä tulee luultavasti hankalampi neuvottelukumppani.

EU:n toiveet siitä, että Brasilia irtautuisi Mercosurin leiristä ja neuvottelisi erillissopimuksesta ovat turhia. Huolimatta Brasilian tarpeesta lisätä kaupankäyntiään se tuskin haluaisi riskeerata asemansa alueellisena johtajana neuvottelemalla omin päin EU:n kanssa.