Globaalin kehityssuunnan mukaisesti demokratia on heikkenemässä Kaakkois-Aasiassa. Ilmiöstä herää kysymys, onko demokratiakehitys alueella tullut tiensä päähän.

Suurin osa Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestö ASEANin jäsenmaista ei ole kokenut demokratisoitumisen aaltoa pitkän autoritäärisen ajanjakson jälkeen. Sen sijaan alueelle ovat olleet ominaisia huomattavan resilientit ”puolidemokratiat” ja suhteellisen vakaat itsevaltaiset hallinnot, joissakin tapauksissa vahvasta talouskasvusta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä huolimatta. Demokratia, tai ennemminkin joillain demokraattisilla elementeillä höystetty autokratia, on ollut vuoroin nousussa ja vuoroin laskussa.

Suurin osa Kaakkois-Aasian ”puolidemokratioista” ja autokratioista suojautuu riskeiltä harjoittamalla tasapainoilupolitikkaa, eli ne tekevät yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa. Joukossa on Kiina, joka ei ole kiinnostunut kumppanimaidensa poliittisista järjestelmistä, mutta myös Yhdysvallat, EU ja Japani.

Pragmatismi on luontainen osa ASEAN-maiden hallintojärjestelmien toimintatapaa. Niin kauan kuin elinolot paranevat tai vähintään pysyvät vakaina, osallistavaa politiikkaa ja ihmisoikeuksia yhteiskunnan kehityksen keskiössä pitävään länsimaiseen demokratiaan ei juuri kohdistu kiinnostusta.

Vanhempi tutkija
Vieraileva johtava asiantuntija