Kansainväliset kriisinhallintaoperaatiot ovat tärkeä osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa, mutta toiminnalta puuttuu selkeä strateginen visio ja kansallinen tarina. Kriisinhallintatoiminnasta on kerrottava nykyistä avoimemmin, ja uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi on harkittava.