Taiwan on osallinen samoissa Etelä-Kiinan meren ja Itä-Kiinan meren aluekiistoissa kuin Kiina. Näiden kahden vaateet ovat käytännössä yhtäläiset. Kiina pitää Taiwanin osallistumista tuenosoituksena omille vaateilleen ja symbolina Taiwanin uskollisuudesta yhden Kiinan periaatteelle. Taiwanin valtapuolueen vaihtuminen saattaa olla johtamassa perustavanlaatuiseen muutokseen Taiwanin asemassa. Taiwan voi lakata ylläpitämästä historiallisia vaateita ja keskittyä tosiasialliseen toimivaltaan. Jos demokraattinen edistyspuolue pysyy vallassa vuoden 2020 jälkeen, on mahdollista, että Taiwan hylkää osittain tai kokonaan aluevaatimuksensa Etelä-Kiinan merellä.

Nämä muutokset ovat osa ”normalisoimisprosessia”, joka katkaisee Taiwanin historialliset siteet Kiinaan. Tätä Kiina ei katso hyvällä, mutta etenemällä asteittain Taiwan saattaa välttää vihamieliset reaktiot. Kansainväliselle yhteisölle kestävin tapa edistää rauhaa ja vakautta alueella on osoittaa tukea tälle prosessille. Taiwanin jättäminen kansainväliseen paitsioon merkitsi Kiinalle vapaita käsiä ja kasvattaisi sotilaallisen konfliktin riskiä.

Vanhempi tutkija