sähköposti:
puhelin:

Jyrki Kallio on vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa sekä kansainvälisen politiikan ja Kiinan-tutkimuksen dosentti Lapin yliopistossa. Hänen keskittymisalueinaan ovat Kiinan poliittinen kulttuuri, Kiinan ulkopolitiikka ja Itä-Aasian alueelliset kysymykset. Hän seuraa erityisesti Kiinan pyrkimyksiä perinteisten oppisuuntien välineellistämiseksi, ja on työnsä ohessa suomentanut klassista kiinalaista filosofiaa sekä proosakirjallisuutta.

Vuonna 2015 hän sai J. A. Hollon palkinnon teoksestaan Mestari Kongin keskustelut: Kungfutselaisuuden ydinolemus (Helsinki: Gaudeamus 2014). Hänen viimeisin julkaistu monografiansa on Avain kungfutselaisuuteen: Valittuja tekstejä kolmelta vuosituhannelta (Helsinki: Gaudeamus 2022). Aiemmin Kallio työskenteli diplomaattina Suomen ulkoasiainhallinnon palveluksessa. Hän on valtiotieteen (kansainvälinen politiikka) maisteri ja filosofian (Kiinan yhteiskunnan tutkimus) tohtori.

Arvonimi

Dosentti (Lapin yliopisto)

Asiantuntemus

Kiinan poliittinen kulttuuri, Kiinan ulkopolitiikka, Itä-Aasian alueelliset kysymykset, Kiinan yhteiskunta, perinteiset kiinalaiset oppisuunnat

Tutkinnot

FT, Lapin yliopisto
VTM, Helsingin yliopisto

Kielitaito

suomi, englanti, kiina, ruotsi (työkielet), saksa, wenyanwen (passiivinen taito)

Projektit

Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi
Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa
Monenkeskinen yhteistyö strategisen kilpailun aikakaudella: Suomen ja Euroopan unionin vaikuttamisen keinot


Latest FIIA Publications

Asiantuntemus

Kiinan poliittinen kulttuuri, Kiinan ulkopolitiikka, Itä-Aasian alueelliset kysymykset, Kiinan yhteiskunta, perinteiset kiinalaiset oppisuunnat

Arvonimi

Dosentti (Lapin yliopisto)

Työkokemus

Ulkoasiainministeriö (1. 1995–12. 2013)
LÄHETYSTÖNEUVOS
• Aasian ja Oseanian yksikkö, Itä-Aasia-tiimi (9. 2010–9. 2011)
• Suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, erityisasiantuntija Ulkopoliittisessa instituutissa (9. 2009–8. 2010)
• Alueellisen yhteistyön yksikkö, Arktinen tiimi (1. 2008–9. 2009)
• ASEM 6 -sihteeristö (8. 2006–9. 2006, 11. 2005–3. 2006)
• Aasian ja Oseanian yksikkö (9. 2001–6. 2004)
• Suomen suurlähetystö Pekingissä (8. 1996–12. 1999)

Tutkinnot

FT, Lapin yliopisto
VTM, Helsingin yliopisto

Koulutus

Filosofian tohtori (2016)
Lapin yliopisto

Filosofian lisensiaatti (Itä-Aasian tutkimus; 2009)
Helsingin yliopisto

Valtiotieteen maisteri (kansainvälinen politiikka, poliittinen historia, Itä-Aasian tutkimus; 1992)
Helsingin yliopisto

Kielitaito

suomi, englanti, kiina, ruotsi (työkielet), saksa, wenyanwen (passiivinen taito)

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Kallio, Jyrki (2023). Finland: The new normal in relations with China. Teoksessa Bartsch, Bernard; Wessling, Claudia (toim.): From a China strategy to no strategy at all. Exploring the diversity of European approaches. A Report by the Think-tank Network on China (ETNC). Mercator Institute of China Studies. 54-59.

Kallio, Jyrki (2023). Multilateralism with Chinese characteristics. Teoksessa Jokela, Juha; Creutz, Katja; Saul, Alana (toim.): Multilateral cooperation in an era of strategic competition : Options for influence for Finland and the European Union. Helsinki: Prime Minister's Office. 64-74.

Kallio, Jyrki; Koivu, Tuuli & Ruokamo, Anu (2022). Finland: Fears of dependence on China burden good relations with the US. Teoksessa Seaman, John; Ghiretti, Francesca; Erlbacher, Lucas; Martin, Xiaoxue; Otero-Iglesias, Miguel (toim.): Dependence in Europe's Relations with China: Weighing Perceptions and Reality. French Institute of International Relations (Ifri).

Kallio, Jyrki; Koivu, Tuuli & Ruokamo, Anu (2022). Finland: Fears of dependence on China burden good relations with the US. Teoksessa Seaman, John; Ghiretti, Francesca; Erlbacher,Lucas; Martin, Xiaoxue; Otero-Iglesias, Miguel (toim.): Dependence in Europe's Relations with China: Weighing Perceptions and Reality. French Institute of International Relations (Ifri) . 76-83.

Kallio, Jyrki (2022). Avain kungfutselaisuuteen: Valittuja kirjoituksia kolmelta vuosituhannelta. Gaudeamus.

Kallio, Jyrki & Gaens, Bart (2020). Finland's relations with China and the US. Teoksessa Esteban, Mario and Miguel Otero-Iglesias (toim.): Europe in the Face of US-China Rivalry. A Report by the European Think-tank Network on China (ETNC). Madrid: Real Instituto Elcano. 57-63.

12 / 2018

Fenlan yu Zhongguo

Kallio, Jyrki (2018). Finland and China: Pragmatism prevails. Teoksessa Sverdrup-Thygeson, Bjørnar; Yennie Lindgren, Wrenn; Lanteigne, Marc (toim.): China and Nordic diplomacy. Abingdon and New York: Routledge. 45-59.

Kallio, Jyrki (2017). Kiinalaiset nimet. Teoksessa Mikkonen, Pirjo (toim.): Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 67-77.

Kallio, Jyrki (2017). The Socialist Rule of Law with Chinese Characteristics in the Light of Chinese tradition. Teoksessa Hallberg Pekka (toim.): Rule of Law and Sustainable Development. Rule of Law Finland. 63-69.

Kallio, Jyrki (2015). Finland-China relations: pragmatic cooperation since 1950. Teoksessa Huotari, Mikko; Otero-Iglesias, Miguel; Seaman, John; Ekman, Alice (toim.): Mapping Europe-China relations: a bottom-up approach. Berlin: Mercator Institute for Chinese Studies. 20-24.

Kallio, Jyrki (2014). Kiinan saarikiistat. Kiina sanoin ja kuvin, 31.12.

Kallio, Jyrki (2005). Onko Kiinassa keskiluokkaa? Teoksessa Asikainen, Raisa; Vuori, Juha (toim.): Kiinan yhteiskunta muutoksessa. Helsinki: Gaudeamus. 73-88.

Kallio, Jyrki (1995). Murtuuko pato? Yliopisto, 31.12.

Kallio, Jyrki & Leitzinger, Antero (1994). Taiwan – Kiinan tasavalta. Helsinki: Kirja-Leitzinger.