yhteenveto

Suomen pitää valmistautua tekemään Afganistan-operaatioon merkittäviä muutoksia

Afganistanin politiisen epävakauden ja toimintaympäristön nopeiden muutoksien vuoksi ulkopuolisten maiden on yhä vaikeampaa sitoutua pitkäaikaisiin Afganistan-operaatioihin.

Afganistanin viimeaikaiset tapahtumat uhkaavat suunnitelmia, joiden mukaan maan turvallisuudesta huolehtiminen siirtyisi afganistanilaisviranomaisille vuoden 2014 loppuun mennessä. Operaatioihin osallistuvien maiden täytyy valmistautua mukauttamaan omia tehtäviään sekä toimintansa laajuutta vuosina 2012–2013.

Suomi keskittyy jatkossa yhä enemmän siviilikriisinhallintaan ja kehitysyhteistyöhön. Suomi on sitoutunut jatkamaan Afganistanissa yhtä pitkään kuin sen tärkeimmät kumppanimaat: Yhdysvallat, Saksa ja Ruotsi.

Saksa on ilmoittanut vetävänsä joukkonsa vähitellen pois Afganistanista ja keskittyvänsä paikallisviranomaisten kouluttamiseen. Suunnitelmien mukaan Saksa jatkaa toimintaa Afganistanissa vielä vuoden 2014 jälkeenkin.

Ruotsin on määrä jatkaa alueellisen jälleenrakennusyksikön (PRT) johdossa, mutta on epävarmaa, miten Ruotsi jatkaa Afganistanissa vuoden 2014 jälkeen.

Yhdysvallat aikoo vähentää joukkojensa määrää siten, että Afganistaniin jäisi noin 68 000 amerikkalaissotilasta syksyyn 2012 mennessä. Lisäksi Yhdysvallat harkitsee kotiuttavansa vielä 30 000 sotilasta lisää vuoden 2013 aikana.