Valko-Venäjä käy läpi merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Yhteiskunnalliset asenteet kehittyvät, yksityinen sektori laajenee ja kansallinen kulttuuri virkoaa. Maan vanha, määräysvaltaan ja sortoon perustuva hallintajärjestelmä ei kuitenkaan osoita muuttumisen merkkejä.

Tämä laajeneva epäjohdonmukaisuus on kilpailua aikaa vastaan. Jossain vaiheessa perustavanlaatuiset yhteiskunnalliset muutokset vaativat huomattavia rakenteellisia uudistuksia hallintojärjestelmään. Mitä pidempään uudistuksia lykätään, sitä kalliimmiksi ne tulevat maalle.

Aleksandr Lukashenkon henkilökohtaisen vallan päättyminen, milloin se sitten tapahtuukaan, synnyttää todennäköisesti ongelman seuraajasta – ja mahdollisesti kysymyksen myös maan poliittisesta itsenäisyydestä.

Lännen Valko-Venäjän-politiikan ensisijaisen tavoitteen pitäisi ajaa maata markkinauudistusten, poliittisen liberalisoinnin ja itsenäisen identiteetin rakentamisen suuntaan sekä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jotka vahvistavat maan resilienssiä.

Ohjelmajohtaja
Vanhempi tutkija