Puolustusliito Naton johtamisen haasteet ovat ydinasekysymyksissä suurempia kuin millään muulla pelote- ja puolustuspolitiikan osa-alueella. Haasteet korostuvat, koska Venäjän aggressiiviset toimet ovat muuttaneet perustavanlaatuisesti Euroopan turvallisuusympäristöä ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin näkemykset Natosta vaikeuttavat tilannetta.

Tässä kontekstissa Naton jäsenmaiden on välttämätöntä ymmärtää, mihin ne ovat sitoutuneet aseriisunnassa ja aseiden leviämisen estämisessä sekä ydinaseita koskevassa doktriinissa ja politiikassa.

Jäsenmaat hyötyvät siitä, että Yhdysvaltain ydinasepelote kattaa myös puolustusliiton muut jäsenet. Tästä syystä jäsenmaiden on kyettävä erottamaan ne ydinaseisiin liittyvät roolit ja vastuut, jotka maiden oletetaan ottavan, ja ne, joiden ulkopuolelle ne voivat jättäytyä.

Naton ydinaseiden kasvavaa roolia tarvitaan, jotta voidaan vastata Venäjän uhmakkaaseen käytökseen. Trumpin hallinnon tulee puolestaan tunnustaa, että moni puolustusliiton jäsenmaa tulee vaatimaan ydinaseiden roolin kasvattamisen vastapainoksi yhtä lailla tuntuvia panostuksia aseriisuntaan ja aseiden leviämisen estämiseen.

Robert Bell