Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on edennyt merkittävin askelin. Tällä hetkellä maat tekevät yhdessä operatiivista suunnittelua, joka muodostaa tärkeän osan niiden uutta yhteistyöagendaa.

Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien yhteistoimintakyky on keskeinen edellytys kahdenväliselle puolustusyhteistyölle, mutta samalla Suomen ja Ruotsin tulisi olla yhteistoimintakykyisiä myös strategisella tasolla.

Suomen ja Ruotsin strategiset kulttuurit, päätöksentekojärjestelmät ja sotilaallista avunantoa koskeva lainsäädäntö eivät ole täysin yhteneväiset, mutta liittoutumattomuus, samanlaiset uhkakuvat ja jaettu näkemys turvallisuusympäristön tilasta helpottavat yhteistyötä.

Avoin kysymys puolustusyhteistyön tulevaisuutta ajatellen on Suomen ja Ruotsin valmius solmia keskinäinen puolustusvelvoite. Yhteistyön edetessä Suomen ja Ruotsin on myös huolehdittava, että molempien viesti puolustussuhteen perusluonteesta on yhteneväinen.

Pidemmällä aikavälillä molempien maiden tulisi juurruttaa strategisiin kulttuureihinsa ajatus siitä, että naapurimaa on puolustamisen arvoinen. Tämä edellyttää, että Suomen ja Ruotsin kansallisten turvallisuustoimijoiden välistä läheistä suhdetta pidetään jatkossakin aktiivisesti yllä.

Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija