Päätöksentekijöiden ja kansalaisten mielipiteet maan puolustuspolitiikasta heilahtelevat Ruotsissa enemmän kuin Suomessa.

Viimeisen 25 vuoden aikana erilaiset historialliset kokemukset ja strategiset kulttuurit ovat aiheuttaneet sen, että Suomen puolustuspolitiikka on alleviivannut jatkuvuutta ja Ruotsin taas ajan henkeä (zeitgeist).

Ruotsalaiset näyttävät nyt uskovan, että Ruotsia puolustetaan yhdessä muiden kanssa. Suomalaiset taas ovat epäileväisiä ulkoisen avun tarpeesta, erityisesti jos se vaatii vastineeksi sitoutumista muiden puolustamiseen.