Viime aikoina voimistunut kansainvälinen keskustelu ydinasevalvonnasta ja erityisesti keskimatkan ydinaseita (INF) säätelevän sopimuksen kriisistä on keskittynyt suurvaltasuhteisiin ja transatlanttisen yhteistyön tulevaisuuteen. Tämä julkaisu pyrkii laajentamaan keskustelua tarkastelemalla ydinasepolitiikassa sekä -valvonnassa hiljattain tapahtuneiden muutosten vaikutuksia Pohjolaan.

Pohjoismaissa eniten huolta aiheuttavat Venäjän mittavat ei-strategiset ydinasevoimat alueen välittömässä läheisyydessä. Pohjoismaiden tulisi yhdessä liittolaistensa ja kumppaniensa kanssa seurata tarkkaan, miten ydinasejärjestelmien kehittäminen vaikuttaa pohjoisten merialueiden ja strategisesti keskeisten kohteiden asemaan. Jaetun tilannekuvan ja alueellisten heijastevaikutusten tunnistamisen lisäksi maiden tulisi pyrkiä aktiivisuuteen ydinasevalvontapolitiikassa. Pohjoismaille olisi luontevaa tehdä rakentavia aloitteitta INF-sopimuksen pelastamiseksi tai korvaamiseksi. Tämä tarjoaisi maille uuden mahdollisuuden palauttaa pohjoisessa sijaitsevat taktiset ydinasejärjestelmät osaksi kansainvälistä keskustelua.

Tapio Juntunen