Ajatus Turkin valtion eurooppalaistamisesta on ollut keskeinen osa kansakunnan rakentamista aina Turkin tasavallan perustamisesta eli vuodesta 1923 lähtien. Toisaalta Eurooppaa on pidetty Turkissa uhkana.

Turkkia vuodesta 2002 lähtien johtanut Oikeus ja kehitys -puolue (AKP) toimeenpani hallituskautensa alussa EU:n innoittamia uudistuksia. Vakiinnutettuaan valta-asemansa AKP on kuitenkin hylännyt EU-toiveensa.

Turkin pyrkimys EU:n jäseneksi on AKP:n hallituskauden aikana liittynyt sisäpoliittiseen valtataisteluun. Sen juuret ovat kahdessa vastakkaisessa modernisaatiomallissa: radikaalissa ja islamilaisessa.

AKP on käyttänyt EU-jäsenyysprosessia hyväkseen murentaakseen armeijasta ja oikeuslaitoksesta muodostuneen vanhan, sekularistisen valtioeliitin. AKP:n kannattajat eivät kuitenkaan ole halukkaita jatkamaan EU:n vaatimia uudistuksia.