Tekoälyn käyttö on lisääntynyt merkittävästi, mikä on vilkastuttanut keskustelua siitä, miten sitä tulisi hallita. Keskustelu on keskittynyt pitkälti tekoälyn siviilikäyttöön, mutta myös tekoälyn sotilaskäyttöön liittyy monia eettisiä ja laillisia kysymyksiä, joihin alan toimijat pyrkivät enenevissä määrin vastaamaan. Tekoälyn hallintaan liittyvät aloitteet ovat yleistyneet, joskin suurvaltojen välinen strateginen kilpailu on yhä haaste.

EU suhtautuu tekoälyn hallintaan sotilaskäytössä varovaisemmin kuin siviilikäytössä, jota unioni pyrkii säätelemään uudella tekoälysäädöksellä (AI Act). Lisää tietoa tarvitaan siitä, millaista sääntelyä – ja ennen kaikkea kenen kanssa – EU voisi lähteä tavoittelemaan. Tämä julkaisu pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin esittämällä ja analysoimalla tuloksia asiantuntijakyselystä, jonka toteuttivat Erasmus University Rotterdam -yliopiston tutkijat syksyllä 2023. Julkaisussa todetaan, että EU:n tulisi lähteä tavoittelemaan useita erilaisia yhteistyömuotoja edistääkseen arvojaan ja etuaan tekoälyn sotilaskäytössä. Strategista monenkeskistä yhteistyötä tarvitaan etenkin sellaisten samanhenkisten valtioiden kanssa, jotka jakavat unionin arvot.

vt. Apulaisjohtaja, ohjelmajohtaja, vt. päätoimittaja UP-lehti
Vanhempi tutkija
Mahmoud Javadi
Michal Onderco