Tässä Working Paper -julkaisussa analysoidaan pääkohtia Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta eli Green Dealista. Euroopan komissio esitteli Green Dealin joulukuussa 2019, ja sen tavoite on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Green Dealia arvioidaan EU:n ilmastohallinnon näkökulmasta, eli miten se edistää unionin ilmastoagendaa. Julkaisussa esitellään neljä laajaa ja keskenään linkittynyttä kategoriaa, joiden kautta Green Dealia tarkastellaan.

Green Dealin onnistuminen riippuu ensinnäkin siitä, onko se poliittinen prioriteetti, ja pysyykö se prioriteettina huolimatta koronahätätilasta ja sitä seuraavasta talouskriisistä. Toiseksi Green Dealin onnistuminen riippuu riittävästä taloudellisesta tuesta: miten paljon julkista rahoitusta siirretään hiilestä uusiutuviin energialähteisiin ja energiataloudellisuuteen pandemian jälkeen. EU-instituutioiden juridinen toimivalta koordinoida ja valvoa Green Dealin toteuttamista on myös keskeistä. EU:n juridinen toimivalta on noussut esiin keskustelussa vuoden 2050 nollapäästötavoitteesta. Lisäksi kansainvälinen yhteistyö kolmansien osapuolien kanssa vaikuttaa sekä Green Dealin toteutukseen EU:n sisällä sekä muiden suurten päästöjen aiheuttajien ilmastoagendaan. Yhteistyötä vaaditaan muun muassa pohdittaessa hiiliveroa tuontituotteille, teknologiassa ja vihreässä teollisuudessa.

Johtava tutkija