Ursula von der Leyen on luvannut tehdä Euroopan komissiosta “geopoliittisen” toimijan puheenjohtajuuskaudellaan. Hän on julkistanut komission, jolla olisi vahva talousnäkökulma unionin ulkosuhteissa. Tämä oikeammin geoekonomiseksi kutsuttava painotus tulee aikana, jolloin globaali kilpailu kiihtyy ja EU:n perinteinen diplomatia on osoittautunut kehnoksi. 

EU-uudistusten aikaisempi päätavoite, ulkoisen toiminnan taloudellisten ja poliittisten pilarien yhteen saattaminen, on jäämässä taka-alalle. Sen sijaan Euroopan komissio ja EU-neuvosto suunnittelevat keskittyvänsä omiin vahvuuksiinsa. Uusi panostus geoekonomiaan enteilee vahvempaa globaalia asemaa Euroopalle, vaikka toisaalta se voi syödä unionin johdonmukaisuutta ulkosuhteissa. Geoekonominen painotus tuottaa todennäköisemmin tulosta, jos EU-toimijat koordinoivat keskenään toimintaansa läheisesti ja keskittyvät muutamiin erityisen tärkeisiin alueisiin. Näitä voisivat olla Kiina, Iran ja Lähi-itä sekä Länsi-Balkan.

 

Täydennetty: Julkaisun johdantoon lisätty uusi alaviite (2) selvyyden parantamiseksi, 19.11.2019.

Johtava tutkija